Νέα θέση Πωλήσεων Αναλυτικού και Γενικού εργαστηριακού εξοπλισμού

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας μας, αναζητούμε άμεσα ένα νέο στέλεχος για την ομάδα μας για μία θέση Πωλήσεων Αναλυτικού και Γενικού εργαστηριακού εξοπλισμού (Sales & Aftersales Support Specialist).

Αρμοδιότητες υποψηφίου:
• Διατήρηση και διεύρυνση του υπάρχοντος πελατολογίου.
• Παροχή επιστημονικής υποστήριξης και ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση τεχνοοικονομικών προτάσεων.
• Αναγνώριση sales opportunities και διαμόρφωση προσφορών με χρήση λογισμικού ERP.
• Διεξαγωγή συναντήσεων με πελάτες με στόχο την ενημέρωση τους σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία.
• Άμεση συνεργασία με το τμήμα Back Office για την καθοδήγηση συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης εργαστηριακού προσωπικού στην ορθή χρήση, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού.
• Σύνταξη αναφορών πωλήσεων και project pipeline management σε συνεργασία με υπεύθυνο του τμήματος πωλήσεων.
• Συμμετοχή σε συνέδρια – εκθέσεις – ημερίδες.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας
• Μεταπτυχιακή ειδίκευση θα αξιολογηθεί θετικά.
• Προϋπηρεσία σε τμήμα πωλήσεων ή υποστήριξης πωλήσεων σε σχετικό κλάδο παροχής υπηρεσιών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφορίας.
• Επαγγελματισμός και ομαδικότητα.
• Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών και κατοχή διπλώματος οδήγησης.
• Άριστη γνώση και χρήση Αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης Η/Υ MS Office εφαρμογών (Excel, Word, Outlook, PowerPoint).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στο cv@thesciencesupport.com μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.