Η εταιρία The Science Support ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ασίας.

Σκοπός της, η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων εφαρμογών, καλύπτοντας την εισαγωγή και εμπορία αναλυτικών – διαγνωστικών οργάνων και αντιδραστηρίων, διάθεση ανταλλακτικών, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, συμβόλαια συντήρησης και υπηρεσίες διακρίβωσης των οργάνων που εμπορέυεται. Παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και διακρίβωσης διαγνωστικών – αναλυτικών οργάνων, την εκπαίδευση χρηστών, των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων σε επιστημονικό και εργαστηριακό εξοπλισμό. Συνεργάζεται με όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, και ινστιτούτα, καθώς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η συνεχής εκπαίδευση, η πολύχρονη εμπειρία και οι διεθνείς συνεργασίες μας, εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Τον Φεβρουάριο του 2014 πιστοποιήθηκε κατά ISO-9001 και της Υ.Α.1348.

Τον Δεκέμβριο του 2017 πιστοποιήθηκε κατά ISO-9001:2015 και της Υ.Α.1348.