Αναλυτικός & Γενικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Διατηρώντας συνεργασίες με κορυφαίους παρόχους και κατασκευαστές επιστημονικού εξοπλισμού διαθέτουμε λύσεις για εργαστήρια παντός τύπου και επιστημονικού προσανατολισμού.

Επιλέξτε μια εταιρεία

Gonotec

Η εταιρεία Gonotec είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής οσμομέτρων ταπείνωσης σημείου πήξης, παρέχοντας μια πλήρη γκάμα λύσεων οσμομετρίας με προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε κλινικά εργαστήρια, στη βιοτεχνολογία και τη φαρμακευτική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών QC καθώς και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

Προσδιορισμός της ολικής οσμωτικότητας υδατικών διαλυμάτων με μικρούς όγκους δειγμάτων και σύντομους χρόνους μέτρησης, επιτρέποντας έτσι εφαρμογές σε εργαστήρια με μεγάλο ημερήσιο αριθμό δειγμάτων, για τακτικές μετρήσεις στον ιατρικό τομέα, καθώς και στην έρευνα και τη βιομηχανία.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.

Hidex

Η εταιρεία Hidex αναπτύσσει και κατασκευάζει εξοπλισμό αναλύσεων υψηλής απόδοσης και ακρίβειας για την έρευνα του κλάδου των επιστημών υγείας, τη μέτρηση ακτινοβολίας και την πυρηνική ιατρική.

Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αναλυτών υγρού σπινθηρισμού, αναλυτών γ-β ακτινοβολίας και συστημάτων ανάγνωσης μικροπλακών με πολλά μοναδικά καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατάλληλα για εφαρμογές στην επιστημονική έρευνα.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.

Alpha Mos

Η εταιρεία Alpha MOS παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της αισθητηριακής ανάλυσης και ειδικεύεται στους αναλυτές όσφρησης, γεύσης και οπτικής απεικόνισης.

Παρέχοντας συστήματα όπως ηλεκτρονική μύτη, ηλεκτρονική γλώσσα και εξειδικευμένη τεχνολογία και λογισμικό απεικόνισης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών, στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου και της ανάπτυξης προϊόντων, για τις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και συσκευασίας.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.

Biochrom

Η εταιρεία Biochrom είναι ένας κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής που προσφέρει επιστημονικά όργανα υψηλής ποιότητας και μετρητικής ακρίβειας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλινικών και ερευνητικών εφαρμογών.

Η Biochrom παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα φασματοφωτομέτρων UV/Visible, φασματοφωτόμετρα μικροόγκων, όργανα ανάγνωσης μικροπλακών, καθώς και αναλυτές αμινοξέων, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε νοσοκομεία και εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.

Berthold Technologies

Η εταιρεία Berthold Technologies είναι παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία αναλυτικού εξοπλισμού και στα συστήματα ανίχνευσης, προσφέροντας αναλυτικά όργανα υψηλής απόδοσης για κλινικά, φαρμακευτικά, βιοτεχνολογικά και ερευνητικά εργαστήρια σε όλους τους τομείς των βιοεπιστημών και επιστημών υγείας.

Διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ανάγνωσης μικροπλακών, φασματοφωτομέτρων μικροόγκων, λουμινομέτρων, μετρητών γ-ακτινοβολίας, ανιχνευτών Radio HPLC αλλά και συστημάτων in vivo απεικόνισης.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.

Bioanalytics Products – Berthold Technologies GmbH & Co.KG