Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους κατασκευαστές στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των βιοεπιστημών, παγκοσμίως.

Εφαρμογές & Προμηθευτές