Βιοτεχνολογικές & Βιοφαρμακευτικές Εφαρμογές

Συνεργαζόμενοι με τους κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους του κλάδου βρισκόμαστε σε θέση θα να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και υπηρεσίες για όλες τις κλίμακες εφαρμογών.

Επιλέξτε μια εταιρεία

Attana Ab

Η εταιρεία Attana παρέχει υψηλής τεχνολογίας εξειδικευμένες λύσεις χαρακτηρισμού μοριακών αλληλεπιδράσεων με label-free συστήματα, προσομοιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτές συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα.

Τα συστήματα ανάλυσης της Attana χρησιμοποιώντας τον βιοαισθητήρα QCM 3rd gen μπορούν να καθορίσουν την ειδικότητα, την κινητική και τη συγγένεια, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών ιδιοτήτων πρόσδεσης βιομορίων και μακροδομών διαφόρων ειδών όπως κύτταρα, αντισώματα, πρωτεΐνες, ιών και βακτηρίων.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.

Cytiva

Η εταιρεία Cytiva, τέως GE Healthcare, παρέχει παγκοσμίως τεχνολογίες αιχμής και υπηρεσίες που προωθούν και επιταχύνουν την ανάπτυξη και παραγωγή θεραπευτικών προϊόντων προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στην βιοτεχνολογική έρευνα και την παραγωγή βιομορίων.

Καλύπτοντας τους τομείς τόσο των Upstream όσο και Downstream διεργασιών, όπως η ανάπτυξη κυτταρικών σειρών και η κυτταρική καλλιέργεια με τη χρήση επωαστήρων, βιοαντιδραστήρων και παρέχοντας πληθώρα θρεπτικών μέσων και διαλυμάτων καλλιέργειας. Ενώ οι Downstream εφαρμογές περιλαμβάνουν διήθηση, διαχωρισμό και ανάλυση με υγρή χρωματογραφία πρωτεϊνών (FPLC), μοριακή απεικόνιση καθώς και αναλύσεις μοριακών αλληλεπιδράσεων κινητικής, συγγένειας και ειδικότητας μέσω της πλατφόρμας Biacore SPR.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.

Η εταιρεία Gyros Protein Technologies είναι κορυφαία εταιρεία παροχής λύσεων για τη σύνθεση πεπτιδίων στερεάς φάσης (SPPS) στην Έρευνα & Βιοφαρμακευτική Ανάπτυξη, καθώς επίσης και ανοσολογικές δοκιμές με βασικό ενδιαφέρον την αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας των βιομορίων στην έρευνα, την εξέλιξη νέων φαρμακευτικών δομών, την προκλινική και κλινική ανάπτυξη και τις εφαρμογές βιοτεχνολογίας.

Τα συστήματα SPPS παρέχουν πλήρως αυτοματοποιημένες λύσεις σύνθεσης πεπτιδίων προκειμένου να επιτευχθούν πεπτίδια υψηλής καθαρότητας σε παράλληλες συνθέσεις και σε μεγάλη κλίμακα.

Τα συστήματα ανοσοδοκιμασίας κλίμακας νανολίτρων Gyrolab σε συνδυασμό με πάνω από τρεις δεκαετίες τεχνογνωσίας κατασκευής οργάνων και επιστημονικής υποστήριξης στη σύνθεση πεπτιδίων, παρέχουν στους πελάτες μας την εμπιστοσύνη που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων ανάπτυξης με γνώμονα τα δεδομένα.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.

Η εταιρεία Horizon Discovery αξιοποιεί την προηγμένη τεχνογνωσία που διαθέτει για την παροχή εργαλείων και υπηρεσιών ανάπτυξης κυτταρικών σειρών στους πελάτες της σε τομείς όπως: έρευνα, ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπευτικές εφαρμογές.

Υπηρεσίες διαλογής και ανάπτυξης κυτταρικών σειρών: προσφέρει εργαλεία και υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν το αποτέλεσμα της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων.

Κυτταρικές σειρές παραγωγής βιομορίων: προσφέρει κυτταρικές σειρές CHO που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν την αποτελεσματική παραγωγή βιομορίων.

Επεξεργασία γονιδίων: αναπτύσσει εργαλεία και υπηρεσίες που βασίζονται σε μια εξαιρετικής ακρίβειας, νέα πλατφόρμα που η Horizon προσφέρει στους πελάτες της για γονιδιακή τροποποίηση. Η επεξεργασία γονιδίων σε επίπεδο βάσεων DNA είναι μια νέα κατηγορία στην επεξεργασία γονιδίων που επιτρέπει στους επιστήμονες να πραγματοποιούν συγκεκριμένες μετατροπές σε μεμονωμένες βάσεις στο DNA, με στόχο την παροχή ακριβέστερης γονιδιακής επεξεργασίας μειώνοντας τις ακούσιες γονιδιωματικές αλλαγές.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.

Thermogenesis

Η εταιρία ThermoGenesis Holdings, παλαιότερα γνωστή ως Cesca Therapeutics Inc., είναι πρωτοπόρος και ηγέτης της αγοράς στην ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση αυτοματοποιημένων τεχνολογιών επεξεργασίας κυττάρων στον τομέα της κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας.

Η εταιρία διαθέτει μια πλήρη σειρά λύσεων αυτοματοποίησης για κλινικές εφαρμογές βιοτραπεζών, εφαρμογές σημείων συλλογής και επεξεργασίας αλλά και παραγωγής κυττάρων μεγάλης κλίμακας για την αναδυόμενη αγορά ανοσοθεραπείας CAR-T.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.

PamGene

Η PamGene είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας η οποία με έδρα την Ολλανδία προσφέρει καινοτόμες λύσεις στον τομέα έρευνας πρωτεώματος.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια μοναδική τεχνολογία αναλύσεων βασισμένη σε μικροσυστοιχίες, με την οποία εξετάζεται το προφίλ δραστικότητας πολλαπλών κινασών, προσφέρει επίσης αποκλειστικές υπηρεσίες για την ανάδειξη βιοδεικτών, τη διαστρωμάτωση ασθενών και την επιλογή θεραπείας για ογκολογικές ασθένειες. Αυτή η τεχνολογία προσφέρει γρήγορες και μη επεμβατικές μετρήσεις κυτταρικής κινωμικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιείται σε περιβάλλον κλινικών και προκλινικών μελετών για διάφορες ασθένειες.

Η αρχή λειτουργίας του PamChip βασίζεται στην χρήση επισημασμένων με φθορισμό αντι-φωσφο αντισωμάτων για την ανίχνευση της δραστηριότητας φωσφορυλίωσης των κινασών που υπάρχουν στο δείγμα. Το δείγμα που αποτελείται από πρωτεΐνη και επισημασμένα αντισώματα διανέμεται στο PamChip, το οποίο τοποθετείται στο PamStation. Μόλις μπει στο όργανο το δείγμα επωάζεται σε προκαθορισμένη θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια της επώασης, το δείγμα αντλείται μέσω του πορώδους υλικού για να μεγιστοποιηθεί η κινητική δέσμευσης και να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος ανάλυσης. Οι χρόνοι αντίδρασης είναι τυπικά λεπτά έως μία ώρα. Κατά τη διαβροχή, το υλικό της επιφάνειας των μικροσυστοιχιών γίνεται ημιδιαφανές, διευκολύνοντας έτσι την απεικόνιση χρησιμοποιώντας ένα σύστημα LED.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.

Solaris Biotechnology

Η εταιρεία Solaris Biotechnology παρέχει εξειδικευμένες λύσεις σε συστήματα επώασης και βιοαντιδραστήρες τόσο για κλίμακα Ε&Α όσο και παραγωγής.

Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και πεδία εφαρμογών που εκτείνονται από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, έως βιομηχανικές εφαρμογές σε φαρμακευτικά σκευάσματα βιολογικών μορίων, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών καθώς και εφαρμογές βιοπλαστικών και βιοκαυσίμων.

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο εφαρμογής.