11ο Συνέδριο της Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας (HeCrA)

Στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου, η εταιρεία μας στάθηκε χορηγός και συμμετείχε στο 11ο Συνέδριο της Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας (HeCrA) στη Λάρισσα. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε η Ελληνική Κρυσταλλογραφική Εταιρεία με τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας- Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, υπό την αιγίδα του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στόχος του συνεδρίου ήταν η προώθηση και υποστήριξη της #έρευνας και της #εκπαίδευσης στους τομείς της #κρυσταλλογραφίας στην Ελλάδα. Το συνέδριο περιέλαβε συνεδρίες αφιερωμένες στις πρόσφατες εξελίξεις στο #βιολογικό NMR, CryoEM, synchrotrons, βιοφυσικές, φασματοσκοπικές μεθόδους και άλλες σχετικές τεχνικές για τη μελέτη #υλικών, ανόργανων, μικρών οργανικών και βιομακρομορίων, δίνοντας έτσι έμφαση στην πρόοδο των δομικών #επιστημών τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ένα εργαστήριο ήταν αφιερωμένο στη χρήση των προγραμμάτων CCP4 για τον προσδιορισμό μακρομοριακών δομών με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ και άλλες #βιοφυσικές τεχνικές.

Η εταιρεία μας ήταν παρούσα στον εκθεσιακό χώρο με την πιο πρόσφατη #τεχνολογία της Cytiva στην κρυσταλλογραφική τεχνική, όπως των συστημάτων Xcellerex™ , ÄKTA™, Amersham, και Biacore™. Περισσότερες λύσεις για αναλυτικό και γενικό εργαστηριακό εξοπλισμό, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του 11ου Συνεδρίου και τους συμμετέχοντες ομιλητές, εδώ.