70ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

HSBMB

Η εταιρεία μας, The Science Support, έχει την τιμή να είναι χορηγός στο 70ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, από 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2019.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστεί όλη η θεματολογία της σύγχρονης Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, ενώ βασική αποστολή του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των ερευνητικών προσπαθειών Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς των βιοεπιστημών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ των θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου συγκαταλέγονται: η Κυτταρική Οργάνωση και Λειτουργία, η Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση, η Δομή και Λειτουργία Μακρομορίων, η Ρύθμιση της Γονιδιακής Έκφρασης, η Μοριακή και Κυτταρική Βάση των Ασθενειών, η Βιολογία Συστημάτων-Βιοπληροφορική, η Βιολογία των RNA, η Βιοτεχνολογία και η Συνθετική Βιολογία.

Επιπλέον, παράλληλα με το 70ο Συνέδριο, συνεχίζεται, για 7η χρονιά, ο πολύ πετυχημένος θεσμός της διεξαγωγής της Ημερίδας Νέων Επιστημόνων, μελών της ΕΕΒΜΒ, η οποία οργανώνεται ανεξάρτητα, από μία επιτροπή νέων ερευνητών. Η 7η Ημερίδα Νέων Επιστημόνων της ΕΕΒΜΒ πραγματοποιείται επίσης στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 28 Νοεμβρίου 2019.

Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί!