Εγκατάσταση ηλεκτρονικής μύτης HERACLES neo στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι εγκαταστήσαμε με επιτυχία το πρώτο σύστημα ηλεκτρονικής μύτης HERACLES neo – ταχείας αέριας χρωματογραφίας με ενσωματωμένο συμπυκνωτή πτητικών ουσιών – στο Τμήμα Χημικής Ανάλυσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην Ελλάδα.

Το συνολικό έργο στοχεύει στην υποστήριξη του εργαστηρίου του Τμήματος, το οποίο είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου (IOC), στην αξιολόγηση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων των παρθένων ποικιλιών ελαιόλαδου και ειδικότερα στον χαρακτηρισμό προϊόντων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.).

Πιο συγκεκριμένα, η εγκατάσταση του συστήματος θα διευκολύνει την ανάλυση και τον χαρακτηρισμό των πτητικών ενώσεων που υπάρχουν σε δείγματα παρθένου ελαιόλαδου και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα οργανοληπτικά προφίλ που παρέχονται από το άρτια εκπαιδευμένο πάνελ γευσιγνωσίας του εργαστηρίου.

Η ομάδα του εργαστηρίου θα αναπτύξει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη δοκιμή και τον καθορισμό του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και του ολικού προφίλ πτητικών ουσιών, όπως αυτό προκύπτει από τη βάση δεδομένων AroChemBase. Η AroChemBase, σχεδιασμένη από την Alpha MOS, περιλαμβάνει 144.759 γνωστά χημικά συστατικά με τα πλήρη προφίλ τους, όπως ονόματα και συνώνυμα, χημικό τύπο, αριθμό CAS, μοριακή μάζα, δείκτες κατακράτησης και άλλα. Σε συνδυασμό με εργαλεία στατιστικής ανάλυσης, η βάση δεδομένων AroChemBase προσφέρει μια μοναδική, γρήγορη και αξιόπιστη ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αέριας χρωματογραφίας.

Εκτός από την επιτυχημένη εγκατάσταση του συστήματος ταχείας αέριας χρωματογραφίας, η εταιρεία μας, The Science Support, με την υποστήριξη των συνεργατών μας στην AlphaMOS, παρείχε στο προσωπικό του εργαστηρίου προηγμένη εκπαίδευση για τη σωστή χρήση του συστήματος. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Audrey Vongsalat και την Perrine Desforges για την πολύτιμη υποστήριξή τους σε αυτό το έργο!