Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές από το χώρο των επιστημών υγείας, επιλέγουμε λύσεις που να πληρούν τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου αναλυτικού – διαγνωστικού εργαστηρίου,