Cesca Therapeutics

Cesca Therapeutics (Thermogenesis)

H εταιρεία Cesca Therapeutics (Thermogenesis) ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την προώθηση στην αγορά συστημάτων για εφαρμογές βασισμένες σε κύτταρα, για χρήση στην αναγεννητική ιατρική.

Επικεντρώνεται στα πεδία της Κυτταρικής Θεραπείας, Παραγωγής Κυττάρων και Φύλαξη για να εξυπηρετήσει τους ασθενείς, τους γιατρούς καθώς και τις μονάδες/τράπεζες φύλαξης ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Μάθετε περισσότερα στο www.cescatherapeutics.com

Οι οίκοι που αντιπροσωπεύουμε

Οι διεθνείς συνεργασίες μας, εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Όλοι οι οίκοι