Berthold Technologies

Berthold Technologies

Η εταιρία Berthold Technologies κατέχοντας τη γνώση και την εμπειρία, παρέχει υψηλής απόδοσης συστήματα μέτρησης φωταύγειας.

Χιλιάδες φωτόμετρα, λουμινόμετρα, microplate readers κ.α. της εταιρίας Berthold Technologies αποτελούν μέρος του εργαστηριακού εξοπλισμού πολλών ερευνητικών ιδρυμάτων και νοσοκομείων.

Μάθετε περισσότερα στο www.berthold.com/bio

Οι οίκοι που αντιπροσωπεύουμε

Οι διεθνείς συνεργασίες μας, εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Όλοι οι οίκοι